Medi 5è.

LA NUTRICIÓ DE LES PERSONES

Ja hem parlat de la nutrició de les persones, com a funció vital que abasta més accions que la de menjar.
- http://www.supersaber.com/digestivo.htm
Conté una animació sobre el procés de la digestió, molt entenedora.
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/seresvivos.htm
* Trobareu enllaços a vídeos i diferents textos informatius sobre l'aparell digestiu.
A l'enllaç "Prevención de las alteraciones bucales" i "Diabetes" hi ha informació sobre aquests transtorns i la seva prevenció.
* També hi ha recursos visuals, interactius i textuals sobre la respiració i l'aparell circulatori, així com enllaços relacionats amb l'aparell respiratori.
* Conté recursos sobre l'aparell circulatori ( vídeos, activitats interactives,...). A l'enllaç "Cuida tu corazón" i "Todo corazón" hi trobareu diverses activitats i explicacions sobre els transtorns i la prevenció de malalties de l'aparell circulatori.
* Trobareu també recursos sobre el sistema excretor, especialment sobre l'aparell urinari.

Comentaris