Medi: L'aigua a la Terra

Torno a estar aquí per parlar-vos d'unes quantes adreces que us ajudaran a preparar i entendre millor el tema 3 de Medi:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/index.htm
( Mireu l'animació per fases del cicle de l'aigua i després escriviu els noms dels canvis d'estat )

http://endrino.pntic.mec.es/~hotp0056/e_hernandez/vertientes.htm
( Haureu de situar els rius d'Espanya a les seves conques )

http://endrino.pntic.mec.es/~hotp0056/e_hernandez/rios.htm
(Podeu resoldre els mots encreuats sobre els rius d'Espanya )

I no oblideu aquella maravellosa adreça que vam comentar al tema 2 d'en Alonso, que també us sevirà aquest tema.

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapesflash.htm
Recordeu que també podeu arribar a aquesta adreça entrant a l'edu365.cat, escriptori de primaria, mapes, mapes interactius. Trieu l'opció que més us agradi.

Comentaris